14.1.21

El Follet Valent

Música de Núria Joanet
Lletra de Clara Ripoll i Maria Rosa Nogué

Interpretació dels alumnes de CI de l'escola del Roure Gros