14.6.17

Invencibles





Gravat a l'estudi d'en Jordi Borràs