23.1.12

Les notes diferents


La Beruh s'ha inventat una peça per piano. Aquesta peça té una peculiaritat, un intringolis.

A veure si sabeu descobrir quin és...!


1ª variació


2ª variació


3ª variació


Sí! Cada vegada es comença amb una nota diferent!

Vegeu la partitura de la 1ª variació