29.11.10

36.7 periòdic

És el primer grup de música que s'ha creat dins de l'escola del Roure Gros!